Fail2ban ja Nginx GitHub Linkedin Coderwall Stack Overflow Google+

Internet on algusest peale üles ehitatud usaldusele, kuid kahjuks leidub palju inimesi, kes seda ära kasutavad. Internetile avatud serveri veebi- ja SSH-serveri logides on üsna tavaline leida kummalisi ja lühikese aja jooksul korduvaid (ebaõnnestunud) päringuid. Seda isegi siis, kui server on ligipääsetav vaid IP-aadressi järgi ja keegi teine seda ei tohiks teada.

Kui SSH-server on tavapordilt mujale ümber seadistamata, siis on logifailides enamus read ebaõnnestunud sisselogimiskatsed tundmatutelt IP-aadressidelt.

Veebiserveri logidest võib näiteks leida selliseid päringuid:

GET http://smalldog.files.wordpress.com\x5CxC2:\x5CxC2/2012/07/img_7002.jpg HTTP/1.1
GET /admin.php HTTP/1.0
GET /wp-login.php HTTP/1.0
GET /w00tw00t.at.ISC.SANS.DFind:) HTTP/1.1

Need ilmselgelt ei ole heatahtlikud päringud, eriti kui ma kasutan nginx-serverit ainult reverse proxy-na. Õnneks tuleb siin appi Fail2ban.

Fail2ban on rakendus, mis töötab taustal ja loeb ettemääratud logifaile, ning otsib etteantud mustrite(regulaaravaldiste) abil pahatahtlikke päringuid, ning blokeerib kahtased IP-d teatud ajaks automaatselt.

Lühikokkuvõte:

#Paigaldamine

Enamus distrotes on fail2ban vaikimis paketihalduri kaudu saadaval, nii ka Ubuntus:

sudo apt-get install fail2ban

Põhiline kofiguratsioonifail asub /etc/fail2ban/jail.conf, kuid kõikide fail2ban .conf-failide puhul loetakse ka .local-faile, sest conf-failid võivad uuendustega muutuda, kuid local-failid püsivad.

Teeme koopia:

sudo cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.local

Ja avame selle, et mõningad vaikimisi väärtused üle vaadata.

sudo nano /etc/fail2ban/jail.local

Minna näiteks soovitan bantime ja findtime seada vähemalt 86400 ehk 24h peale.

#Nginx konfiguratioon

##Blokeeri kõik, kes üritavad veebiserverit proksina kasutada

Loo fail /etc/fail2ban/filter.d/nginx-proxy.conf:

# Proxy filter:
#
# Block IPs trying to use server as proxy.
#
# Matches e.g.
# 192.168.1.1 - - "GET http://www.something.com/
#
[Definition]
failregex = ^<HOST> -.*GET http.*
ignoreregex =

Lisa faili /etc/fail2ban/jail.local:

[nginx-proxy]
enabled = true
action = iptables-multiport[name=NoProxy, port="http,https"]
filter = nginx-proxy
logpath = /var/log/nginx*/*access*.log
findtime = 600
bantime = 604800
maxretry = 0

##Blokeeri kõik, kes üritavad skripte(.php, .asp, .exe, .pl, .cgi, .scgi) käivitada

Loo fail /etc/fail2ban/filter.d/nginx-noscript.conf:

# Noscript filter:
#
# Block IPs trying to execute scripts such as .php, .pl, .exe and other funny scripts.
#
# Matches e.g.
# 192.168.1.1 - - "GET /something.php
#
[Definition]
failregex = ^<HOST> -.*GET.*(\.php|\.asp|\.exe|\.pl|\.cgi|\scgi)
ignoreregex =

Lisa faili /etc/fail2ban/jail.local:

[nginx-noscript]
enabled = true
action = iptables-multiport[name=NoScript, port="http,https"]
filter = nginx-noscript
logpath = /var/log/nginx*/*access*.log
findtime = 600
bantime = 604800
maxretry = 0

##Blokeeri kõik, kes korduvalt HTTP Basic autentimisel põruvad

Loo fail /etc/fail2ban/filter.d/nginx-auth.conf:

# Auth filter:
#
# Blocks IPs that fail to authenticate using basic authentication
#
[Definition]
 
failregex = no user/password was provided for basic authentication.*client: <HOST>
      user .* was not found in.*client: <HOST>
      user .* password mismatch.*client: <HOST>

ignoreregex =

Lisa faili /etc/fail2ban/jail.local:

[nginx-auth]
enabled = true
filter = nginx-auth
action = iptables-multiport[name=NoAuthFailures, port="http,https"]
logpath = /var/log/nginx*/*error*.log
findtime = 600
bantime = 86400
maxretry = 3

##Blokeeri kõik, kes korduvalt aplikatsiooni autentimisel põruvad

Loo fail /etc/fail2ban/filter.d/nginx-login.conf:

# Login filter:
#
# Blocks IPs that fail to authenticate using web application's log in page
#
# Scan access log for HTTP 200 + POST /sessions => failed log in
[Definition]
failregex = ^<HOST> -.*POST /sessions HTTP/1\.." 200
ignoreregex =

Lisa faili /etc/fail2ban/jail.local:

[nginx-login]
enabled = true
filter = nginx-login
action = iptables-multiport[name=NoLoginFailures, port="http,https"]
logpath = /var/log/nginx*/*access*.log
findtime = 600
bantime = 86400
maxretry = 3

##Blokeeri kõik, kes teevad liiga palju päringuid serverile (pahad botid)

Loo fail /etc/fail2ban/filter.d/nginx-badbots.conf:

# DoS filter:
#
# Scans for DoS attack patterns
#
[Definition]
failregex = ^<HOST> -.*"(GET|POST).*HTTP.*"$
ignoreregex =

Lisa faili /etc/fail2ban/jail.local:

[nginx-badbots]
enabled = true
filter = nginx-badbots
action = iptables-multiport[name=BadBots, port="http,https"]
logpath = /var/log/nginx*/*access*.log
maxretry = 240
findtime = 600
bantime = 604800

##Blokeeri kõik DFind skännijad

Loo fail /etc/fail2ban/filter.d/nginx-w00tw00t.conf:

# Based on http://howflow.com/tricks/block_w00tw00t_scan_hosts_with_fail2ban
# Real life example:
# 60.120.180.240 - - [18/Mar/2014:05:28:37 +0200] "GET /w00tw00t.at.ISC.SANS.DFind:) HTTP/1.1" 400 172 "-" "-"
#
[Definition]
failregex = ^<HOST> -.*GET .*w00tw00t\.at\.ISC\.SANS\.DFind.*
ignoreregex =

Lisa faili /etc/fail2ban/jail.local:

[nginx-w00tw00t]
enabled = true
filter = nginx-w00tw00t
action = iptables-allports
logpath = /var/log/nginx*/*access*.log
findtime = 600
bantime = 604800
maxretry = 0

##Blokeeri korduvad ründajad jäädavalt

Fail2ban-il on võimalus seada bantime väärtuseks negatiivne väärtus, mis blokeerib IP-aadressi jäädavalt, kuid see kaob, kui fail2ban-ile või serverile restart teha. Selle parandamiseks leidsin abi.

Loo fail /etc/fail2ban/filter.d/repeatoffender.conf:

#Fail2Ban configuration file
#
# Author: TSCADFX
#
# This filter monitors the fail2ban log file, and permanently
# bans the ip addresses of persistent attackers.
#
# As of this version this ban only works with iptables.
#

[Definition]
_jailname = repeatoffender
failregex = fail2ban.actions:\s+WARNING\s+\[(?:.*)\]\s+Ban\s+<HOST>
ignoreregex = fail2ban.actions:\s+WARNING\s+\[%(_jailname)s\]\s+Ban\s+<HOST>

Loo fail /etc/fail2ban/action.d/repeatoffender.conf:

# Fail2Ban configuration file
#
# Author: TSCADFX
#

[INCLUDES]

before = iptables-blocktype.conf


[Definition]

# Option: actionstart
# Notes.: command executed once at the start of Fail2Ban.
# Values: CMD
#
actionstart = iptables -N fail2ban-<name>
       iptables -A fail2ban-<name> -j RETURN
       iptables -I <chain> -p <protocol> -j fail2ban-<name>
       # Establish chain and blocks for saved IPs
       iptables -N fail2ban-ip-blocklist
       iptables -A fail2ban-ip-blocklist -j RETURN
       iptables -I <chain> -p <protocol> -j fail2ban-ip-blocklist
       cat /etc/fail2ban/ip.blocklist.<name> |grep -v ^\s*#|awk '{print $1}' | while read IP; do iptables -I fail2ban-ip-blocklist 1 -s $IP -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable; done

# Option: actionstop
# Notes.: command executed once at the end of Fail2Ban
# Values: CMD
#
actionstop = iptables -D <chain> -p <protocol> -j fail2ban-<name>
       iptables -F fail2ban-<name>
       iptables -X fail2ban-<name>
       # Remove chain and blocks for saved IPs to prevent duplicates on service restart
       iptables -D <chain> -p <protocol> -j fail2ban-ip-blocklist
       iptables -F fail2ban-ip-blocklist
       iptables -X fail2ban-ip-blocklist

# Option: actioncheck
# Notes.: command executed once before each actionban command
# Values: CMD
#
actioncheck = iptables -n -L <chain> | grep -q 'fail2ban-<name>[ \t]'

# Option: actionban
# Notes.: command executed when banning an IP. Take care that the
#     command is executed with Fail2Ban user rights.
# Tags:  See jail.conf(5) man page
# Values: CMD
#
actionban = VERIFY="<ip>*"
      ADD="<ip>    # fail2ban/$( date '+%%Y-%%m-%%d %%T' ): Perma-Banned"
      FILE=/etc/fail2ban/ip.blocklist.<name>
      grep -q "$VERIFY" "$FILE" || iptables -I fail2ban-<name> 1 -s <ip> -j <blocktype>
      grep -q "$VERIFY" "$FILE" || echo "$ADD" >> "$FILE"

# Option: actionunban
# Notes.: command executed when unbanning an IP. Take care that the
#     command is executed with Fail2Ban user rights.
# Tags:  See jail.conf(5) man page
# Values: CMD
#
actionunban = # Do nothing becasuse their IP is in the blocklist file

# To manually unban from the ip blocklist file run this command:
# Be warned that if the ip is in log rotated files it must be whitelisted
#
# sed -i '/^<ip>/d' /etc/fail2ban/ip.blocklist.repeatoffender
#

[Init]

# Default name of the chain
#
name = default

# Option: protocol
# Notes.: internally used by config reader for interpolations.
# Values: [ tcp | udp | icmp | all ] Default: tcp
#
protocol = tcp

# Option: chain
# Notes  specifies the iptables chain to which the fail2ban rules should be
#     added
# Values: STRING Default: INPUT
chain = INPUT

Loo fail /etc/fail2ban/action.d/iptables-blocktype.conf (src):

# Fail2Ban configuration file
#
# Author: Daniel Black
#
# This is a included configuration file and includes the defination for the blocktype
# used in all iptables based actions by default.
#
# The user can override the default in iptables-blocktype.local

[INCLUDES]

after = iptables-blocktype.local

[Init]

# Option: blocktype
# Note:  This is what the action does with rules. This can be any jump target
#     as per the iptables man page (section 8). Common values are DROP
#     REJECT, REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
# Values: STRING
blocktype = REJECT --reject-with icmp-port-unreachable

Lisa faili /etc/fail2ban/jail.local:

[repeatoffender]
enabled = true
filter  = repeatoffender
action  = repeatoffender[name=repeatoffender]
logpath = /var/log/fail2ban.log
maxretry = 2
findtime = 31536000
bantime = -1

#Staatilised failid

Kui kasutada nginx-i staatiliste failide serveerimiseks, võib tavakasutaja kergesti DoS-filtrisse kinni jääda. Selleks tuleks neil juhtudel rakendada access_log off; lipukest:

location ~* \.(png|jpe?g|gif|ico)$ {
  expires 1y;
  access_log off;
  try_files $uri $uri/ @rewrite;
  gzip off;
}
location ~* \.(mp3)$ {
  expires 1y;
  access_log off;
  gzip off;
}
location ~* \.(css)$ {
  expires 1d;
  access_log off;
}
location ~* \.(js)$ {
  expires 1h;
  access_log off;
}

Muudatuste rakendumiseks teeme restardi:

sudo service fail2ban restart

Kehtivate bännide vaatamiseks sobib järgnev käsk:

sudo iptables -L

See peaks mõnevõrra une rahulikumaks muutma. Loodan, et oli abiks.

#Kasulikud käsklused

#Allikad

Täägid: linux  ubuntu 
« Kiire koduvõrk soodsa raha eest Ubuntu serveri sisselogimissõnumi seadistamine »
comments powered by Disqus