Home Assistant GitHub Linkedin Coderwall Stack Overflow Google+

Üle pika aja sattusin jälle Home Assistant nimelist tarkvara proovima ja peab tunnistama, et tegu on päris võimeka platvormiga, mida kodu automatiseerimises kasutada võib.

sudo apt-get install python3-pip
sudo pip3 install homeassistant
hass --open-ui

Automaatseks käivitumiseks tegin faili /lib/systemd/system/home-assistant.service sisuga:

[Unit]
Description=Home Assistant
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=pi
Group=pi
ExecStart=/usr/local/bin/hass --open-ui
# Use SIGINT to stop
KillSignal=SIGINT
# Auto restart on crash
Restart=on-failure
# Tag things in the log
SyslogIdentifier=homeassistant
StandardOutput=syslog

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Peale seda:

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable
sudo systemctl start

Käivitamine võtab natukene aega. Võib vahepeal ka syslogi vaadata, et kas äkki on seal mõni viga:

tail -f /var/log/syslog

Kui kõik paistab korras olevat, suuname brauseri aadressile http://raspberry.pi.ip.aadress:81234.

Minul leidis ta võrgust kohe automaatselt teleka ja Chromecasti üles ja tekitas veebiliidesesse vastavad nupud ja paneelid nende juhtimiseks.

Allikad:

Täägid: linux  raspberry-pi  koduautomaatika 
« Mänguauto "9116" Node-RED »
comments powered by Disqus