Internetiühenduse kiiruse monitoorimine Dockeri abiga GitHub Linkedin Coderwall Stack Overflow Google+

Interneti kiirus ei ole päris see, mis lubatud? Teeme skripti, mis Dockeri abiga aitaks jälgida, mis tegelikult toimub.

Käsurealt testimine

Leidsin sellise Dockeri repositooriumi, mis nähtavasti kasutab speedtest-cli käsurea utiliiti:

https://registry.hub.docker.com/u/tianon/speedtest/

Tõmbame selle alla:

sudo docker pull tianon/speedtest

Käivitame:

docker run --rm tianon/speedtest

Korduv jooksutamine

Uurime välja konteineri id (edaspidi KONTEINERI_ID):

sudo docker ps -a | grep tianon/speedtest:latest

Seega käsitsi saame seda nüüd käivitada nii:

docker start KONTEINERI_ID

Automaatseks perioodiliseks testimiseks avame aga crontab-i:

sudo crontab -e

Lisame sinna rea:

15,45 * * * * docker start KONTEINERI_ID

Nüüd kui andmeid kogunema hakkb, saame ajamärgistega logisid vaadata nii:

sudo docker logs -t KONTEINERI_ID

Nopime välja asjalikud read:

sudo docker logs -t 7639c67338c0 | grep "Hosted\|Download\|Upload"

Liidame read kolmekaupa kokku:

sudo docker logs -t 7639c67338c0 | grep "Hosted\|Download\|Upload" | sed 'N;N;s/\n/ /g'

Nopime välja vajaliku info ja tekitame formaatimisvõimaluse:

sudo docker logs -t 7639c67338c0 | grep "Hosted\|Download\|Upload" | sed 'N;N;s/\n/ /g' | sed -n 's/\(\[.*\]\) Hosted by \(.*\): \(.* ms\) .* Download: \(.*\/s\) .* Upload: \(.*\/s\)/\1 Ping: \3 Down: \4 Up: \5 Server: \2/p'

Tulemus:

[Jul 15 15:14:30.939] Ping: 42.437 ms Down: 31.13 Mbits/s Up: 8.89 Mbits/s Server: Elion Enterprises Limited (Tallinn) [1.52 km]
[Jul 15 20:05:25.792] Ping: 39.358 ms Down: 30.66 Mbits/s Up: 8.50 Mbits/s Server: Compic OU (Tallinn) [1.52 km]
[Jul 16 10:02:35.081] Ping: 45.948 ms Down: 30.65 Mbits/s Up: 9.25 Mbits/s Server: Compic OU (Tallinn) [1.52 km]
[Jul 16 10:30:07.788] Ping: 34.351 ms Down: 38.23 Mbits/s Up: 6.73 Mbits/s Server: Starman AS (Tallinn) [1.04 km]
[Jul 16 10:45:08.434] Ping: 38.253 ms Down: 33.36 Mbits/s Up: 8.40 Mbits/s Server: Starman AS (Tallinn) [1.04 km]
[Jul 16 11:15:04.294] Ping: 40.844 ms Down: 32.86 Mbits/s Up: 7.10 Mbits/s Server: AS EMT (Tallinn) [1.52 km]
[Jul 16 11:37:52.029] Ping: 33.662 ms Down: 32.34 Mbits/s Up: 8.70 Mbits/s Server: Compic OU (Tallinn) [1.52 km]
Täägid: linux  docker 
« Postfix meiliserveri seadistamine Kiire koduvõrk soodsa raha eest »
comments powered by Disqus