OpenWRT püsimälu suurendamine ExtRoot meetodil GitHub Linkedin Coderwall Stack Overflow Google+

Üritades ruuteritele uut elu sisse puhuda, olen end aeg-ajalt leidnud olkorrast, kus flash-mälu täis saab. USB-draiverid iseenesest võtavad juba üsna palju ruumi ära. Kui sinna juurde ka veel veebiliides ja midagi veel lisada, on väiksema mäluga ruuteritel mõõt täis. Selle vastu aitab kui sisemise flash-mälu asemel kasutada nt USB-mälupulka.

Ühendame külge mälupulga ja käivitame järgmise käsu:

ls /dev/sd*

Tühi tulemus peaks andma kinnitust, et USB-draiverid ja/või failisüsteemiga seonduv tarkvara on puudu. Nende hankimiseks teeme nii:

#uuendame pakkide nimekirja
opkg update

#paigaldame pakid
opkg install kmod-usb-storage kmod-fs-ext4 block-mount

Siinkohal mäluseadmeid juurde tekkinud polnud, logist (logread) leidsin järgmiseid ridu:

kmod: failed to insert /lib/modules/3.10.49/sd_mod.ko
kmod: failed to insert /lib/modules/3.10.49/ext4.ko

Nende vastu aitas reboot.

Peale käivitumist proovisin taaskord mäluseadmeid reastada:

ls /dev/sd*

Õnnestus! Põhipartitsiooni nimi on mul /dev/sda2, mille nüüd haagime asukohta /mnt:

mount /dev/sda2 /mnt

Seejärel teostades rida käsklusi kopeeritakse puhas OpenWRT failisüsteem mälupulgale:

mkdir -p /tmp/cproot
mount --bind / /tmp/cproot
tar -C /tmp/cproot -cvf - . | tar -C /mnt/sda1 -xf -
umount /tmp/cproot
umount /mnt

Peale reboot-i käivitub ruuter mälupulgalt, kui see on ühendatud. Ilma mälupulgata laeb ta seadistused üles sisemälust.

NB! SSH-ligipääs on peale seda taas kinni keeratud. Ligi pääseb telnet abil, kus saab passwd käsuga seadistada parooli, mis omakorda lülitab sisse Dropbear SSH-serveri. Edaspidi pääseb ligi juba SSH, mitte telneti kaudu.

Täägid: openwrt  linux  cli 
« Tasuta Ghost blogi hostimine Herokus Postfix meiliserveri seadistamine »
comments powered by Disqus