Tarkvara paigaldamine välisele mäluseadmele GitHub Linkedin Coderwall Stack Overflow Google+

Eelnevalt olen kirjutanud, kuidas kogu OpenWRT tarkvara mälupulgalt jooksutada, see kord aga üksikute pakkide installimist nii, et põhisüsteem asub endiselt sisemälus.

Paigaldame järnevad pakid:

Ühendame külge mälupulga, mis oleks näiteks ext2 failisüsteemi formaaditud ja veendume, et see tuvastati dmesg ja/või ls sd* abil.

#Mäluseadmete automaatne mountimine

Järgnev tuvastab mäluseadmed ja kirjutab tulemuse fstab-faili.

block detect > /etc/config/fstab

Avame selle faili näiteks vi-editoriga ja muudame alumises plokis ära enabled väärtuse ja lisame fstype, options ja enabled_fsck read, tulemuseks midagi sarnast:

config 'global'
  option anon_swap    '0'
  option anon_mount   '0'
  option auto_swap    '1'
  option auto_mount   '1'
  option delay_root   '5'
  option check_fs    '0'

config 'mount'
  option target '/mnt/usb'  
  #option device '/dev/sda1'              
  option uuid  '59393a7a-9d3c-44f2-bfaa-b54f0bf8148f'
  option fstype 'ext2'  
  option options 'rw,sync' 
  option enabled_fsck  '0'
  option enabled '1'

Seadme adresseerimiseks võib kasutada uuid kui ka device rida, kuid mitte neid mõlemaid korraga. Seadmelink /dev/sda1 võib mitme mäluseadme korral muutuda, seega kindlam on kasutada UUID-d, mis on igal mäluseadmel unikaalne.

Järgmiseks proovime mountida:

/etc/init.d/fstab start

Ja et see automaatselt igal käivitusel toimuks, siis:

/etc/init.d/fstab enable

#Profiili seadistamine

Süsteemi profiili (/etc/profile) on vaja sisse viia mõningased muudatused, et mälupulgale installitud tarkvara mugavalt kättesaadav oleks:

export USB=/mnt/usb
export PATH=$PATH:$USB/usr/bin:$USB/usr/sbin
export LD_LIBRARY_PATH=$USB/lib:$USB/usr/lib

#OPKG sihtkoha lisamine

Selleks, et paketihaldur oskaks uut asukohta kasutada, lisame selle opkg sihtkohtade hulka. Selleks tuleb /etc/opkg.conf faili lisada järgnev rida:

dest usb /mnt/usb

#Pakettide installimine

Palju ei muutu, vaja vaid -d usb parameeter lisada, näiteks:

opkg -d usb install screen

Et edaspidi kogemata sisemälu täis ei installiks, tasub see aliaseks teha, lisades järgnev rida /etc/profile faili:

alias opkg="opkg -b usb"

Kui peaks olema vaja siiski sisemällu midagi installida, saab selle üle kirjutada määrates -d-le uus väärtus:

opkg -d root install screen

Allikad:

Täägid: linux  openwrt  embedded  ruuter  cli 
« SBC-d ehk ühe-plaadi-arvutid ehk lihtsalt miniarvutid OpenWRT süsteemilogide serverisse saatmine »
comments powered by Disqus