Peata Raspberry Pi eelseadistamine GitHub Linkedin Coderwall Stack Overflow Google+

Raspberry Pi jaoks mõeldud Raspian operatsioonisüsteem on vahepeal palju uuendusi saanud. Seal hulgas on natukene keerulisemaks läinud peata (ehk ilma monitorita kasutatava) Raspberry ülesseadmine, sest isegi Lite versioonil on vaikimisi seadeil SSH installitud, kuid automaatselt seda ei käivitata. Näitan kuidas SSH ja ka wifi juba enne esimest käivitust ära seadistada.

SSH lubamine käivitusel

Selleks on vaja mälukaart pista mõnda teise arvutisse, navigeerida boot partitsioonile ning tekitada sinna tühi fail nimega ssh. Mäki peal käiks see nii:

cd /Volumes/boot
touch ssh

Wifi eelseadistamine

Selleks tuleb jällegi navigeerida boot partitsioonile ja tekitada sinna fail nimega wpa_supplicant.conf ning talle anda teatud sisu. See võiks käia nii:

cd /Volumes/boot
cat << EOF > wpa_supplicant.conf
network={
    ssid="YOUR_SSID"
    psk="YOUR_PASSWORD"
    key_mgmt=WPA-PSK
}
EOF

Kui väljade väärtused õigeks seada, terminali kopeerida ja veel üks reavahetus lõppu lüüa, ongi fail juba tehtud. Faili sisu on cat algusega ja EOF rea vahel.

Allikad:

Täägid: raspberry-pi  linux  debian 
« Node-RED Xiaomi koduautomaatika lüüs »
comments powered by Disqus