SD-kaardi eluea pikendamine GitHub Linkedin Coderwall Stack Overflow Google+

Raspberry Pi Raspbiani distributsioon on koostatud selliselt, et mahub napilt ära 2-gigasele mälukaardile. Mälukaartidele on küll üldselt tema sektorite kulumise ühtlustamiseks loodud mehhanism, mis tihedasti kirjutatavaid sektorid aeg-ajalt ümber tõstab, kuid see eeldab, et mälukaardil on piisavalt vaba ruumi. Kui mälukaardil on sama palju vaba ruumi, kui seda on kasutuses, võib tema eluiga pikeneda enam kui kaks korda. Raspiani jaoks on väga mõistlik kasutada vähemalt 8 GB SD-kaarti.

Swappimine

Raspbian swap-partitsiooni ei kasuta, küll aga luuakse käivitusel siiski 100 MB suurune swap-fail. Eemaldame selle funktsionaalsuse:

sudo dphys-swapfile swapoff
sudo apt-get remove dphys-swapfile

RAM-failisüsteemid

Linuxilistel on failisüsteemis mitmeid katalooge, kuhu kirjutatakse päris tihti. Need on näiteks /tmp ajutiste failide jaoks ja /var/log logifailide pidamiseks. Esimese neist võiks julgelt RAM-failisüsteemile paigutada, teisega kaasneb üks risk - nimelt ei ole selle sisu peale taaskäivitust enam alles. Selleks tuleb need asukohad paigutada ajutisse, mälus töötavasse failisüsteemi. Seda seadistatakse failis /etc/default/tmpfs. Veendu, et järgnevatel ridadel seal failis ei oleks ees #-märki ja et nende väärtused oleksid sellised nagu all toodud on.

RAMLOCK=yes
RAMSHM=yes
RAMTMP=yes
TMPFS_SIZE=10%VM
RUN_SIZE=10M
LOCK_SIZE=5M
SHM_SIZE=10M
TMP_SIZE=25M

Teeme paar sissekannet /etc/fstab faili:

tmpfs  /var/log        tmpfs  size=20M,defaults,noatime,mode=0755 0 0
tmpfs  /var/cache/apt/archives tmpfs  size=100M,defaults,noexec,nosuid,nodev,mode=0755 0 0

Ja tekitabe skripti /etc/init.d/prepare-dirs, mis igal käivitusel /var/log kausta vajalikud kaustad ja failid valmis teeks:

 #!/bin/bash
 #
 ### BEGIN INIT INFO
 # Provides:     prepare-dirs
 # Default-Start:   2 3 4 5
 # Default-Stop:   0 1 6
 # Required-Start:
 # Required-Stop:
 # Short-Description: Create needed directories on /var/log/ for tmpfs at startup
 # Description:    Create needed directories on /var/log/ for tmpfs at startup
 ### END INIT INFO
 # needed Dirs
 DIR[0]=/var/log/nginx
 DIR[1]=/var/log/cups
 DIR[2]=/var/log/apt
 DIR[3]=/var/log/ConsoleKit
 DIR[4]=/var/log/fsck
 DIR[5]=/var/log/news
 DIR[6]=/var/log/ntpstats
 DIR[7]=/var/log/samba
 DIR[8]=/var/log/lastlog
 DIR[9]=/var/log/exim
 DIR[10]=/var/log/watchdog
 case "${1:-''}" in
  start)
     typeset -i i=0 max=${#DIR[*]}
     while (( i < max ))
     do
         mkdir ${DIR[$i]}
         chmod 755 ${DIR[$i]}
         i=i+1
     done
     # set rights
     chown www-data.www-data ${DIR[0]}
   ;;
  stop)
   ;;
  restart)
   ;;
  reload|force-reload)
   ;;
  status)
   ;;
  *)
   echo "Usage: $SELF start"
   exit 1
   ;;
 esac

Teeme selle skripti käivitatavaks ka:

sudo chmod 755 /etc/init.d/prepare-dirs
sudo update-rc.d prepare-dirs defaults 01 99

Allikad:

Täägid: raspberry-pi  linux  debian 
« Sisselogimine SSH-võtmete abil Peata torrentiklient Raspberry Pi-ga »
comments powered by Disqus