Võrgu optimeerimine - Jumbo Frame GitHub Linkedin Coderwall Stack Overflow Google+

Switchid ja ruuterid võivad ägedad olla, gigabitised, Jumbo Frame toega ja mida veel, kuid kui on vaja suuri faile liigutada, siis peaksid ka võrgukaablite otsas olevad seadmed sellest kasu lõigata oskama. Üks väga lihtne nipp selleks on MTU (maximum transfer unit) suurendamine.

MTU suurendamine

OSX:

sudo ifconfig en0 mtu=9000

Linuxi puhul üks kahest:

sudo ip link set eth0 mtu=9000
sudo ifconfig eth1 mtu 9000 up

Testimine

OSX:

ping -D -s 8184 ip-aadress

Linux:

ping -s 8972 ip-aadress

Veaolukorrad

Kui seade, millelt pingida üritad, on valesti konfitud, saab selliseid teateid:

ping: sendto: Message too long
ping: sendto: Message too long

Kui tulevad alljärgnevad teated, siis on viga teises otsas (pingitavas seadmes) või teele jäävates võrguseadmetes, nt switch ei toeta Jumbo Frame’i.

Request timeout for icmp_seq 0
Request timeout for icmp_seq 1

Täpsemat lugemist suuremate pakettidega pingimisest.

Täägid: linux 
« EXIF-andmete manipuleerimine ExifTool abil CRON spikker »
comments powered by Disqus