Reverse-proxy kasutamine teistpidi kui tavaliselt GitHub Linkedin Coderwall Stack Overflow Google+

Üritasin lahendada probleemi, kus veebirakendused erinevatest serveritest teevad rakendusesiseselt päringuid teistele veebilehtedele ja teenustele üle SSL/TLS ühenduse, omades igaüks oma komplekti sertifikaatidest, tehes nende uuendamise küllaltki tüütuks. Minu pakutud lahendus viib (de-)krüpteerimise vastutuse ja koormuse muudest rakendustest eraldiseisvaks.

Seda annab lahendada ka näiteks Apache veebiserveriga, kuid Nginx on põnevam ja sellega ma seda katsetasingi.

Tüüpiline veebirakenduste taristu sisaldab endas reverse-proxyt, mis võtab HTTPS-päringute ja vastuste (de)krüpteerimise koormuse enda peale ja suunates õiged päringud õigetele sisevõrgus asuvatele backend-serveritele juba üle lihtsa HTTP-protokolli.

Ka antud lahendus kasutab sama ideed, kuid tagurpidi. Ehk siis sisevõrgus on server, mis pääseb ühendusi looma välisvõrgus olevate serveritega, kuid mitte vastupidi. Sisevõrgu serverid teevad HTTP-päringuid antud serveri pihta, mis omakorda teeb HTTPS päringuid välisvõrku.

Värskeima Nginx paigaldamine

apt-get update
apt-get install python-software-properties
add-apt-repository ppa:nginx/stable

CA-sertifikaadi paigaldamine

Hetkel viimases stabiilses versioonis (nginx/1.6.2) see osa küll oluline pole, sest tundub, et ta ei kontrolli sertifikaadi õigsust, kuid tuleviku mõttes panin ta siia kirja. Versioonis 1.7.0 on olemas nt selline parameeter nagu `proxy_ssl_verify`.

cd /etc/ssl/certs
echo | openssl s_client -connect eteenindus.mnt.ee:443 2>/dev/null | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > eteenindus_mnt_ee.pem
echo | openssl s_client -connect eteenindus.mnt.ee:443 2>/dev/null | openssl x509 > eteenindus_mnt_ee.pem

openssl x509 -noout -hash -in eteenindus_mnt_ee.pem
ln -s eteenindus_mnt_ee.pem 9e802636.0

Proxy konfigureerimine

cd /etc/nginx/

vi sites-available/proxy

server {
  listen 80 default deferred;
  listen [::]:80 ipv6only=on deferred;

  location /juhiluba/ {
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_pass https://eteenindus.mnt.ee/paringud/juhiloaKehtivus;
  }
  location /idkaart/ {
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_pass https://www.politsei.ee/et/teenused/e-paringud/dokumendi-kehtivuse-kontroll/;
  }
}

cd sites-enabled
ln -s ../sites-available/proxy .

service nginx reload

Nüüd võib proovida http://localhost/juhiluba/ või http://localhost/idkaart/

Allikad:

Täägid: linux 
« OpenWRT süsteemilogide serverisse saatmine Nginx konfigureerimisnippe »
comments powered by Disqus