OpenWRT süsteemilogide serverisse saatmine GitHub Linkedin Coderwall Stack Overflow Google+

Üldiselt on ressursipuudulikkuse tõttu ruuteritel süsteemilogi ehk syslog lahendatud mälus asuva ringpuhvrina, mis on teatud olukordades väga tülikas, sest vanad logiread kaovad sealt üsna kiiresti, et uutele ruumi teha.

Just selle jaoks tuleb appi eemalasuva syslog-serveri, näiteks Syslog-NG, kasutamine. OpenWRT-l on syslog-klient, mis logisid võrgu kaudu ära saata suudab, juba baasvarustuses. Seda tuleb pisut konfida. Vaja oleks vaid serverit, kuhu logisid koguda. Mina kasutasin selleks kodustatud LaCie CloudBoxi.

#Syslog-NG paigaldamine

See on üldiselt paketihaldurites saadaval. CloudBoxi või mõne muu embedded linuxilisel saab selle ipkg abil:

ipkg install syslog-ng

Ubuntu puhul ilmselt apt-getist:

apt-get install syslog-ng

#Syslog-NG seadistamine

Konfifail asub iseenesest /opt/etc/syslog-ng/syslog-ng.conf või /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf, vastavalt platvormile.

Eeldusel, et failis eksisteerib analoogne rida:

source net { udp(); };

Tuleks lisada näiteks järgnevad read:

destination kohalikud { file("/opt/var/log/kohalikud/messages"); };
filter f_kohalikud { netmask(192.168.1.1/255.255.255.0); };
log { source(net); filter(f_kohalikud); destination(kohalikud); };

Mida need read teevad, on see, et kohalikust võrgust ehk siis 192.168.1.1/24 subnetist tulevad standardsed syslog sõnumid kirjuttakse faili /opt/var/log/kohalikud/messages. Tuleks muidugi ka veenduda, et see kaust olemas oleks:

mkdir /opt/var/log/kohalikud

Võib asja loomulikult veel keerulisemaks teha ja rakendada teisigi filtreid, kuid minu jaoks oli põhiline, et need logid vähemalt kuskil olemas oleksid.

Pikemas perspektiivis oleks mõistlig ka logrotate seadistada, kuid see pole antud postituse skoobis.

#Syslogi kliendi seadistamine OpenWRT-s

Selleks tuleb avada fail /etc/config/system ja lisada config system plokki järgnevad read:

option conloglevel '8'
option log_ip '192.168.1.100'

Esimene neist seab logimismahukuse vahemikus 0-8, kus 8 on kõige jutukam, teine on Syslog-NG logiserveri IP (minu puhul siis CloudBoxi IP).

Allikad:

Täägid: linux  ubuntu  openwrt  ruuter  embedded 
« Tarkvara paigaldamine välisele mäluseadmele Reverse-proxy kasutamine teistpidi kui tavaliselt »
comments powered by Disqus