Raspberry Pi muusikamängijana GitHub Linkedin Coderwall Stack Overflow Google+

Üks üsna kasulik otstarve Raspberry Pi jaoks võiks olla netiraadio mängimine. Proovisin seda realiseerida ja dokumenteerin selle siia maha.

Seadistamine

Installime mpd ja mpc ning asume konfima.

sudo apt-get install mpd mpc
sudo nano /etc/mpd.conf

Viime sisse umbes taolised muudatused (NB! #-märk kommenteerib ridu välja):

music_directory     "/mnt/lacie/muusika"

bind_to_address     "any"

audio_output {
    type      "alsa"
    name      "My ALSA Device"
    device     "hw:0,0"    # optional
#    format     "44100:16:2"  # optional
#    mixer_device  "default"    # optional
#    mixer_control  "PCM"      # optional
#    mixer_index   "0"       # optional
}

mixer_type           "software"

Peale salvestamist teeme muudatuste rakendamiseks mpd-le restardi.

sudo service mpd restart

kontrolli, kas helimoodul laetakse:

sudo nano /etc/modules

Seal peab olema midagi taolist:

snd-bcm2835

Seame heliväljundiks analoogväljundi.

sudo amixer cset numid=3 1

Kui 1 asemele panna 2, valitakse väljundiks HDMI, 3 määrab väjundi automaatselt.

Kasutamine

Hea valik eesti raadioid on saadaval aadressil striiming.trio.ee. Lisame näiteks Spin FM-i ja paneme selle mängima:

mpc add http://striiming.trio.ee/spinfm.mp3.m3u
mpc play

Lisavalikute uurimiseks käivitada käsklus mpc --help.

Täägid: raspberry-pi  linux  debian 
« Raspberry Pi mälujaotus Raspberry Pi tarkvara uuendamine »
comments powered by Disqus