Raspberry Pi mälujaotus GitHub Linkedin Coderwall Stack Overflow Google+

Kuna Raspberry Pi võimekus pole just kiita, vaatamata tema üsna heale graafikakiirendile, siis enamus ajast töötab ta mul “peata” ehk siis ilma monitori, hiire ja klaviatuurita. Samas on minu mudel veel vanemat tüüpi, millel on 256 MB mälu. Sellisel juhul võib üsna kiiresti puudu jääda mälumahust ja mõistlik on CPU ja GPU mälujaotust muuta.

Avame raspi-config utiliidi.

sudo raspi-config

Valime 8. valiku ehk “Advanced Options”, sealt “A3 Memory Split”. Avaneb võimalus GPU-le eraldatava mälu hulga muutmiseks. Algselt on seal 128. Väikseim lubatud (ja toimiv) väärtus on 16.

Minu puhul käskluse free väljund enne muutmist:

      total    used    free
Mem:    188880   117832   71048

Ja pärast muutmist:

      total    used    free
Mem:    237648   134548   103100

Täpsemat lugemist raspi-config utiliidi kohta Raspberry Pi kodulehel.

Täägid: raspberry-pi  linux  debian 
« Raspberry Pi pilveprinter Raspberry Pi muusikamängijana »
comments powered by Disqus